Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
22 Kasım 2017
Çarşamba

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1802258
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriEskişehir 
İş ŞehriEdirne, Afyon, Bilecik, Kütahya 
KurumOsmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/Cinsi19 Kalem İşletme Malzemesi Alınacaktır 
İhale Tarihi07.11.2017 14:30 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No
İhale Metni

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR

Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan 19 Kalem işletme malzemesi  Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

1. Şirketin:

a) Adresi:                                                              İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası:                           0 (222) 211 60 00               0(222) 230 15 53

c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                   osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr

ç) İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi: www.osmangaziedas.com.tr               [senay.barin@oedas.com.tr]

d)İhale dokümanının görülebileceği adresi:  Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Odunpazarı/ESKİŞEHİR

2. İhalenin:

a) İhale Kayıt No:                                                2017/MAL-İŞL/019

b) Adı:                                                                  19 Kalem İşletme malzemesi alım işi

c) Yapılacağı yer:                                                 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

ç) Tekliflerinin sunulacağı Tarih ve saat:        07.11.2017 Salı günü Saat 13:30

d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:     07.11.2017 Salı günü Saat 14:30                                   

e) Açık Artırma Tarihi ve saati:                         07.11.2017 Salı günü Saat 14:30                                    

f) Malzemenin teslim edileceği yer :              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine

                                                                              göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.

3-İhale konusu işin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                                 19 Kalem İşletme malzemesi alım işi

b) İşin süresi: 45 gün                                                        

4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5- İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı kayıtlı e-posta adresine (kep)gönderilecektir.

6-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Evrak kayıt Servisi adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale dokümanında belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

9-Diğer hususlar:

- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.

- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.

- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 22.11.2017 01:49:57   TR: 22.11.2017 04:49:57  GEN: 0.013 sec.