Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
17 Kasım 2017
Cuma

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1800344
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriBalıkesir 
İş ŞehriBalıkesir 
KurumBandırma Belediyesi 
İşin Adı/Konusu/CinsiKöpek Maması Alınacaktır 
İhale Tarihi09.11.2017 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/540727 
İhale Metni
KÖPEK MAMASI
BANDIRMA BELEDİYESİ
Köpek Maması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/540727
1-İdarenin
a) Adresi:17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:88 BANDIRMA/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası:2667111111 - 2667111116
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@bandirma-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
40.000 Kg. Kuru Köpek Maması Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi mama deposudur.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben; 360 gün içerisinde İdarenin talimatı doğrultusunda peyder pey 5 eşit miktarda ihale konusu mallar teslim edilecektir. Köpek mamaları en az 13 ve/veya 15 kg.lik ambalajlar şeklinde olacak ,extruder sistemi ile imal edilmiş olacaktır.Teslim edilen mamalar yeni tarihli üretim olacak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ruhsatlandırdığı ebatlarda veya uluslararası standartlara uygun büyüklükte, oval, küp, üçgen şekillerde olacaktır.Muayene Kabul Komisyonuna köpek mamaları teslim anında onaylı analiz raporu ile birlikte teslim edilecektir. Gelen parti belediyemiz tarafından tekrar analiz yaptırılacak; uygunluğu değerlendirilecektir.Firma ürettiği malın kalitesinden sorumlu olacak, her birim ambalaj üzerinde üretim yeri, tarihi veya ithalat tarihi, raf ömrü ve yem özelliklerini belirten değerler yazılı olacaktır. Ürünlerle birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ithalat izni ya da ürün ruhsat belgeleri teslim edilecektir. İdare tarafından istenen parti miktarı ve teslim tarihi yazı ile firmaya bildirildikten sonra ,istenen tarihten itibaren firma tarafından en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir.Yüklenici tarafından Malın teslimi hafta içi mesai saatleri içerisinde saat 15.00'a kadar yapılacak olup Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ve Belediyemizin Veteriner Hekimi'ne en az 3 gün öncesinden yazılı olarak bildirilecektir.Malların teslimi sırasında Muayene Kabul Komisyonu'na Malların irsaliyesi teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Bandırma Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati:09.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bandırma Belediyesi İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bandırma Belediyesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 17.11.2017 18:54:31   TR: 17.11.2017 21:54:31  GEN: 0.035 sec.