Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
18 Kasım 2017
Cumartesi

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1798926
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAydın 
İş ŞehriAydın 
KurumAydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiTaşınmaz Satılacaktır 
İhale Tarihi09.11.2017 10:20 
İhale Usulü 
Dosya No
İhale Metni

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDENDOSYA :()2016/13 Talimat
Satılmasına karar verilen gayrımenkulün,

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Aydın İli N azilli İlçesi AşağıYakacık Mh.

Taşınmazın tapu kaydı ve adresi Cinsi Yüzölçümü Fiyatı(TL) Teminat Tutarı 1.satış:02.11.2017
2.satış:09.11.2017
Tarihinde
Çobanlar Mevkii 258 ada 45 parsel Bahçeli Kargir İki Ev 5.047,24 m² 45.000,00-TL 3.375,00-TL 10;20-10;30 arası


TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : 
Taşınmazın, Aydın-Muğla-Denizli planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı "8.3.10 mutfak tarım arazileri" maddesinde belirtildiği üzere tarım faaliyeti amaçlı kullanılması esastır.Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır.Taşınmazın çevresinde kendisi ile benzer nitelikte araziler üzerinde eski müstakil yapılar bulunmaktadır.Parsel amorf şekle sahip olup, toprak yapısı kumlu-taşlıdır ve topografik olaraak eğimsiz yapıdadır.Parsel üzerinde muhtelif sayıda zeytin ağaçları İle parselin güneybatısında konumlu 2 adet tek katlı eski yapılar bulunmaktadır.Yapılar konut amaçlı kullanılmakta olup, yapılan ölçümlere göre güneybatı cepheden ilk yapı yaklaşık 110 m² kullanım alanlı, güneybatı cepheden 2. yapı yaklaşık 40 m² kullanım alanlıdır.Yapıların eski olduğu gözlenmiş olup, yapı faydalı ömrünü tamamlamıştır.Parsel üzerindeki yapıların kadastro paftasına işlenmiş olduğu ve uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :
Taşınmaz, Aşağıyakacık mahallesine yaklaşık 3 km. mesafede, güneydoğusunda yeralmaktadır.Parsel Kuzeybatı-batı ve doğu cephelerden komşu parsellere cepheli olup, kuzeydoğu ve güney cephelerden kadastral yolu bulunmaktadır.Parselin kadastral yola cepheli olması, ulaşım kolaylığı ve yapıların kadastral paftası üzerine işlenmiş olması, taşınmazın değerini olumlu etkileyen faktörlerdendir.Ancak parsel üzerindeki yapıların eski olması, yapılara ait proje, ruhsat vd. bulunmaması ise taşınmazların değerini olumsuz etkilemektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1) Birinci Açık Artırma: 02.11.2017 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4. kat toplantı salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Kat:4 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 09.11.2017 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır.İkinci artırmada bedelin %40’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında beliritildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.
3) Satış peşin para ile yapılır.Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.
7) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır.Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir.Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir.Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.
9) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 
11-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2016/13 Talimat dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
12-) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 18.11.2017 19:27:44   TR: 18.11.2017 22:27:44  GEN: 0.013 sec.