Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
22 Kasım 2017
Çarşamba

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1798898
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriSakarya 
İş ŞehriSakarya 
KurumSakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiTaşınmaz Satılacaktır 
İhale Tarihi09.11.2017 09:00 
İhale Usulü 
Dosya No
İhale Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi

Konu :GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
DOSYA NO : 2015/ 06-07 -08
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi,kıymeti ve evsafı.
TAPU KAYDI : 2015 6 nolu satış dosyası : Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , Mezarlık Altı Mevkii , 128 Ada , 24 Parsel, 209/3 Cilt/ Sayfada kayıtlı 824,79m², 2015 7 nolu satış dosyası: Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , Mezarlık Altı Mevkii , 128 Ada , 33 Parsel, 3/218 Cilt/ Sayfada kayıtlı 3.665,35m² ve 2015 8 nolu satış dosyası : Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , Alan Mevkii , 146 Ada , 11 Parsel, 5/466 Cilt/ Sayfada kayıtlı 4.844,27m² yüz ölçümlü 3 adet tarla vasfındaki taşınmazlardır.
GAYRİMENKULERİN ADRESİ : Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , adresinde kaindir.
İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : 2015 6 nolu satış dosyası: Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , Mezarlık Altı Mevkii , 128 Ada , 24 Parsel, 209/3 Cilt/ Sayfada kayıtlıdır.Ana gayrimenkul 824,79 m2 alanlı, geometrik olarak düzgün kenarlara sahip yaklaşık üçgen formda, topografik olarak eğimsiz arazide, kuzeydoğu yönden kadastral yola, diğer yönlerden komşu parsellere cepheli 24 No.lu parseldir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve mahsul bulunmadığı tespit edilmiştir. Parselin sınırlarının tam olarak kesinleşmesi, teknik ve kadastral ölçümler sonucu netlik kazanacaktır. Ana Gayrimenkulün konumu kadastral paftalardan kontrolü yapılarak yerinin doğruluğu teyit edilmiştir.
2015 7 nolu satış dosyası: Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , Mezarlık Altı Mevkii , 128 Ada , 33 Parsel, 3/209 Cilt/ Sayfada kayıtlıdır.Ana gayrimenkul 3.665,35 m² alanlı, geometrik olarak düzgün kenarlara sahip yaklaşık üçgen formda, topografik olarak eğimsiz arazide, kuzeydoğu yönden kadastral yola cephesiz , diğer yönlerden komşu parsellere cepheli 33 No.lu parseldir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve mahsul bulunmadığı tespit edilmiştir. Parselin sınırlarının tam olarak kesinleşmesi, teknik ve kadastral ölçümler sonucu netlik kazanacaktır. Ana Gayrimenkulün konumu kadastral paftalardan kontrolü yapılarak yerinin doğruluğu teyit edilmiştir.
2015 7 nolu satış dosyası: Sakarya İli , Geyve İlçesi Çamlık Köyü , Alan Mevkii , 146 Ada , 11 Parsel, 5/466 Cilt/ Sayfada kayıtlıdır.Ana gayrimenkul 4.844,27 m² alanlı, geometrik olarak düzgün kenarlara sahip yaklaşık dikdörtgen formda, topografik olarak eğimsiz arazide, güneybatı yönden bir bölüm orman alanına, bir bölüm kadastral yola, diğer yönlerden komşu parsellere cepheli 11 No.lu parseldir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve mahsul bulunmadığı tespit edilmiştir. Parselin sınırlarının tam olarak kesinleşmesi, teknik ve kadastral ölçümler sonucu netlik kazanacaktır. Ana Gayrimenkulün konumu kadastral paftalardan kontrolü yapılarak yerinin doğruluğu teyit edilmiştir.
ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında Mevcuttur.
İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI
2015 6 nolu satış dosyası:

MEVKİ :
ADA :
Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ;
MUHAMMEN BEDEL
%7,5TEMİNAT TUTARI
1.Satış 02.11.2017-
2.Satış 09.11.2017 Tarih ve saatte
Satışı yapılacak Bağımsız Bölüm
Mezarlık Altı 128 24 824,79 M² tarla 10.000,00TL 750,00TL 09:00 ila
09:15


2015 7 nolu satış dosyası

MEVKİ :
ADA :
Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ;
MUHAMMEN BEDEL
%7,5TEMİNAT TUTARI
1.Satış 02.11.2017-
2.Satış 09.11.2017 Tarih ve saatte
Satışı yapılacak Bağımsız Bölüm
Mezarlık Altı 128 33 3,665,35 M² tarla 30.000,00TL 2.250,00TL 10:00 ila
10:15


2015 8 nolu satış dosyası

MEVKİ :
ADA :
Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ;
MUHAMMEN BEDEL
%7,5TEMİNAT TUTARI
1.Satış 02.11.2017-
2.Satış 09.11.2017 Tarih ve saatte
Satışı yapılacak Bağımsız Bölüm
Mezarlık Altı 146 11 4.844,27,00 M² tarla 55.000,00TL 4.125,00TL 11:00 ila
11:15


SATIŞ ŞARTLARI :
1 – Birinci açık arttırma 02/11/2017 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (zemin kat C-blok Toplantı Salonunda) açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 09/11/2017 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)
3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.
4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar,iskan, konum, alan, tapu bilgileri v. b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10 – Satış İlanında dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip, tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2015/06 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 22.11.2017 01:50:06   TR: 22.11.2017 04:50:06  GEN: 0.031 sec.